Årsmøte Brandbu Idretsforening 17.02.2016

Postet av Brandbu IF den 20. Feb 2016

Ny leder i Brandbu Idretsforening Thor Erik Gjefsen tar over klubba.

Avtroppende formann Bjørn Ola Skavern ønsket velkommen til om lag 25 personer på årsmøte. Det snakkes mye om tillitsmannskrise i idrett. Det er i alle fall ikke tilfellet i årets Bif utgave. Valgkomiteens forman Odd Hovi kunne stolt melde at det aldri tidligere hadde gått så smertefritt. Tillitsvalgte som nå takket for seg, ble erstattet av nye og grupper med små styrer ble utvidet med supplerende medlemmer, veldig hyggelig. Laget har vært igjennom store investeringer, nå sist ny kunstgressbane. Denne ble åpnet i sommer og med god budsjettering og økonomikontroll er den nå gjeldfri. Økonomien i laget er god og alle gruppene drives godt både når det gjelder aktiviteter og økonomi. Det er en betryggende.

Foruten valg og vanlige årsmøtesaker, var det nye lov vedtekter fra Norges Idrettsforbund som hadde fokus. Her var det noen justeringer og presiseringer som ble vedtatt uten motforestillinger. I tillegg er det nå et krav om idrettslag tar i bruk elektronisk medlemsregister, noe også Brandbu IF har jobbet med gjennom hele 2015. Denne jobben vil fortsette utover året, og er du en av de som savner medlemskontingentgiro for 2016, kan du bare ta kontakt.

Lagets leder Bjørn Ola Skavern ønsket nå avløsning av ledervervet, og ny leder i Brandbu IF ble valgt Thor Erik Gjefsen. Han har vært leder i Skigruppa og har etter hvert fått god innsikt i lagets arbeid og alle gruppene vi har. Vi ønsker Thor Erik lykke til i det nye vervet.

Det ble gitt takk til Kjell Kittelsrud og Odd Hovi for årelangt og utrettelig arbeid med våre medlemslister. Det har vært en omfattende og viktig jobbe for laget så en velfortjent takk fra hele laget.

Avtroppende medlemsansvarlige Kjett Kittelsrud og Odd Hovi

Brandbu If har for vane å inspirere unge talenter med treningsstipender, så også i år. Stipender i år ble tildelt Guro Bakken Andresen for sine fantastiske resultater og fremgang i høyde. Kjetil Røste Ringen fikk stipend for videre satsing i sleggeringen. Begge stipendene var på kr. 10 000.

Guro Bakken Andresen mottok treningsstipend av avtroppende leder

Pappa Odd Arne tok imot stipend på vegen av Kjetil som dessverre ikke kunne være tilstede

Årets bragdpokal ble tildelt Guro Bakken Andresen for sin flotte innsats i høyde.

Etter årsmøte var det servering og sosialt samvær. Et hyggelig årsmøte der mange frivillige gjør en kjempeinnsats for hver dag og skape en god og hyggelig delingsarena for liten og stor. Selv om vi er rundt 1 000 medlemmer, men tar gjerne imot flere.

REFERAT FRA ÅRSMØTE

REGNSKAP 2015

VALG FOR 2016


0 Kommentar

Årsmøte 2015

Postet av Brandbu IF den 19. Feb 2015

Det nye hovedstyret i Bif
Bak fra venstre; Kai Roger Bakken og Oscar Sunde (ny ungdomskontakt)
Foran fra venstre; Trude Larsen, Hanne Kvåle, Bjørn Ola Skavern, Kari Opseth og Finn Staff.


God stemning og stor optimisme i laget.

Vel gjennomført årsmøte 18. februar for det største idrettslaget på Hadeland. Nytt stort prosjekt med kunstgressbane og stor aktivitet i nesten alle grupper. Turngruppa har slitt med å få med ny trener i vinter, så de har hatt en liten pause, men håper å komme sterkere tilbake til høsten.

Det ble utdelt tre treningsstipender til unge lovende idrettsutøver, og det hele ble avrundet med kaffe og snitter.

Årsmøte protokoll.

Valg 2015
0 Kommentar

Årsmøtet i Brandbu Idretsforening

Postet av Brandbu IF den 16. Jan 2015
Årsmøte avholdes i Klubbhuset, storstua, onsdag 17.februar 2016 kl.19.00. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være leder i hende innen 04.februar 2016

Vanlige årsmøtesaker. Sakslisten er her.

Lovnorm for idrettslag her.

Styret.


0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline